Hoppa till innehållet

Tävling: Återanvändning av covid-19 data och kod

Deadline för COVID-19 Data & Code Reuse Competition är förlängd till den 5 december.

Den svenska dataportalen för covid-19 välkomnar forskare och allmänheten att delta i COVID-19 Data & Code Reuse Competition. Deltagare kan bidra med småskaliga projekt, vilka återanvänder publika data eller kod, i syfte att bekämpa covid-19-pandemin eller potentiella framtida pandemier.

Vi välkomnar olika typer av projekt. Projekt kan t.ex. innefatta omtolkning av redan existerande publik tillgängliga data med en annan metod än originalmetoden eller för att besvara en ny frågeställning än den i originalforskningen. Dessutom kan ett projekt återanvända publik delad kod för att analysera nya data. Andra möjligheter inkluderar projekt som genererar visualiseringar som presenterar publikt delade data på ett nytt sätt. Stor vikt bör läggas vid att maximera nyttan av redan existerande data och/eller kod.

Om du är intresserad av att delta i tävlingen ch eventuellt beöver support från Covid-19 Data Portal teamet, vänligen kontakta oss på datacentre@scilifelab.se.

Vem kan skicka in ett bidrag?

Hur fungerar tävlingen?

Hur skickar jag in ett bidrag?

Vad kan du vinna?

Tre vinnande projekt kommer att erbjudas support från SciLifeLab Data Centre. Vilken exakt support som erbjuds kan utformas efter varje enskilt projekts specifika behov.

Utvärderingskriterier

Frågor?

Vi svarar gärna på frågor rörande tävlingen. Du kan kontakta oss, dels genom att skicka in en fråga i det här formuläret eller genom att maila oss på datacentre@scilifelab.se.