Hoppa till innehållet

Tävling: Återanvändning av covid-19 data och kod

Den svenska dataportalen för covid-19 välkomnar forskare och allmänheten att delta i COVID-19 Data & Code Reuse Competition. Deltagare kan bidra med småskaliga projekt, vilka återanvänder publika data eller kod, i syfte att bekämpa covid-19-pandemin eller potentiella framtida pandemier.

Tre vinnande projekt kommer att erbjudas support från SciLifeLab Data Centre. Vilken exakt support som erbjuds kan utformas efter varje enskilt projekts specifika behov. Supporten kan bestå av fri hosting under ett år, fri lagring under ett år, medverkan på Covid-19 portalen (e.g som ”data i fokus” eller en sida med visualiseringar), och/eller synliggörande genom SciLifeLabs och SciLifeLab Data Centres press och sociala medier.

Vi välkomnar olika typer av projekt. Projekt kan t.ex. innefatta omtolkning av redan existerande publik tillgängliga data med en annan metod än originalmetoden eller för att besvara en ny frågeställning än den i originalforskningen. Dessutom kan ett projekt återanvända publik delad kod för att analysera nya data. Andra möjligheter inkluderar projekt som genererar visualiseringar som presenterar publikt delade data på ett nytt sätt. Stor vikt bör läggas vid att maximera nyttan av redan existerande data och/eller kod.

Vem kan skicka in ett bidrag?

Hur fungerar tävlingen?

Hur skickar jag in ett bidrag?

Utvärderingskriterier

Frågor?

Vi svarar gärna på frågor rörande tävlingen. Du kan kontakta oss, dels genom att skicka in en fråga i det här formuläret eller genom att maila oss på datacentre@scilifelab.se.

Poster, .PDF