Hoppa till innehållet

Riktlinjer för kemisk biologi

Riktlinjer för covid-19-data

Gör dina covid-19-forskningsdata användbara och tillgängliga för resten av forskarvärlden genom att publicera data och tillhörande metadata i en öppen databas.

SciLifeLab och NBIS kan hjälpa dig med att i början av projektet planera datahanteringen för att effektivisera datadelning, både genom konsultationer och genom att tillhandahålla ett verktyg för att skapa datahanteringsplaner. Vi kan också hjälpa dig att identifiera relevanta repositorier och etablerade internationella standarder för att beskriva och publicera dina data, samt vägleda dig genom publiceringsprocessen.

Metadata

Metadata innebär ‘data om data’ och kan innehålla information om metod som används för att samla in data, analytisk och procedurell information, definitioner av variabler, mätenheter, eventuella antaganden, format och filtyp för datamaterialet och programvara som används för att samla in och / eller bearbeta data. Forskare rekommenderas starkt att använda etablerade metadatastandarder där dessa finns.

Det rekommenderas starkt att redan från början av projektet strukturera t.ex. metadata på ett sätt som möjliggör publicering av sekvensdata utan att behöva strukturera om metadata.