Hoppa till innehållet

Tillgängliga tjänster - Kemisk biologi

Screening av små molekyler och återanvändning av läkemedel

Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS)

Från Compound Center at the facility for Chemical Biology (CBCS) kan du få tillgång till ~ 200 000 föreningar. Samlingen omfattar uppsättningar som är kemiska mångfaldiga och lämpliga för målbaserade eller cellbaserade fenotypiska skärmar som identifierar nya föreningar som modellerar en väg eller ett mål. Även kända läkemedel och verktygsföreningar finns tillgängliga för screening och för återanvändning av läkemedel.

Föreningarna är tillgängliga i screeningsvolymer (nL) av 10 mM DMSO-stamlösningar i analysklara plattor. Vissa referensföreningar finns i större volymer för analysutvecklingsändamål. CBCS ger också stöd för analysutveckling och screening och hituppföljning.

För mer information vänligen besök vår hemsida eller kontakta anna-lena.gustavsson@scilifelab.se.

Chemical Proteomics Core Facility (ChemProt)

Proteomövergripande kvantitativ analys i celler och lysat för att avkolonnera mål och bestämma verkningsmekanism för aktiva föreningar. Använder ortogonala MS-baserade och proteom-breda metoder för att identifiera viktiga proteiner som är relevanta för fenotypen som produceras genom en behandling av en förening eller en läkemedelsmolekyl. Strukturella bindningsstudier för belysning av proteinbindningsgränssnitt när de undersöks med ligandmolekyler utförs med användning av väte-deuteriumbytarmasspektrometri (HDX-MS).

Du kan hitta mer information på vår webbplats eller kontakta massimiliano.gaetani@ki.se.

High Throughput Genome Engineering (HTGE)

CRISPR-Cas9 skärmar för genetisk förlust- och vinst-av-funktion med poolade, lentivirala guidebibliotek och andra CRISPR-applikationer med hög kapacitet. HTGE: s kärntjänst är poolade, lentivirala funktionella genomiska skärmar med CRISPR-Cas9-system i cellinjer. Poolad CRISPR-Cas9-screening möjliggör parallell förhör av tusentals till tiotusentals gener för deltagande i biologiska processer av intresse. HTGE skapar och ger tillgång till verifierade lentivirala CRISPR-guidebibliotek för hela genom eller riktad förlust- och vinst av funktionsstudier (CRISPR knock-out, CRISPR-hämning, CRISPR-aktivering). HTGE erbjuder också generering av stabila Cas9-uttryckande linjer i användarnas celler av intresse.

För mer information om våra tjänster, vänligen se vår hemsida eller kontakta bernhard.schmierer@scilifelab.se.

Genome Engineering Zebrafishes (GEZ)

Zebrafiskanläggningen tillhandahåller en infrastruktur och individuellt anpassat stöd för projekt som använder detta populära modellsystem för ryggradsutveckling och sjukdom. Zebrafiskembryon är transparenta och utvecklas utanför mammans kropp, vilket i hög grad underlättar manipulation och avbildning av biologiska processer. Anläggningen gör det möjligt för forskare att dra nytta av de unika funktionerna i sebrafiskmodellsystemet och ger initial råd om genomförbarhet och experimentell design samt att köra stöd under projektets gång.

Besök vår hemsida för mer information eller kontakta ebc_zf@ebc.uu.se.

Utveckling av ny terapeutik för SARS-Cov2

SciLifeLab Drug Discovery & Development Platform (DDD)

Efter screening- eller läkemedelsåteranvändningsinsatser som beskrivs ovan erbjuder SciLifeLab Drug Discovery and Development platform (DDD) integrerade läkemedelsupptäcktsatsningar till det svenska akademiska forskarsamhället.

DDD erbjuder branschstandard infrastruktur, expertis och strategiskt stöd för att hjälpa framstegsprojekt mot ett prekliniskt proof-of-concept. Läkemedelsledarna kan antingen vara ett litet molekylläkemedel eller en terapeutisk human antikropp.

DDD-plattformens direktörer Per Arvidsson och Kristian Sandberg är glada över att träffas och diskutera dina idéer! Kontakta oss på dddprojectproposal@scilifelab.se.