Hoppa till innehållet

Samhälle och miljö

Denna sektion av den svenska covid-19 dataportalen är fokuserad på SARS-CoV-2 virus i miljön. Vi presenterar epidemiologiska data av mätningar av SARS-CoV-2 i avloppsvatten från olika svenska städer: Uppsala, Stockholm, Umeå, Örebro, mm., med totalt 1.5 miljoner invånare. Att mäta virusmängder i avloppsvatten kan var en del av ett system för att detektera och övervaka förekomsten av SARS-CoV-2 i samhället. Data rörande SARS CoV-2 i avloppsvatten kan även utgöra en indikation på ökande smittspridning. SARS CoV-2 data från andra miljöer kan senare komma att läggas till denna sektion.

Epidemiologiska data av mätningar av SARS-CoV-2 i avloppsvatten

Epidemiologiska data av mängden SARS-CoV-2 i avloppsvatten från Uppsala, Stockholm, Umeå, Örebro, Kalmar, och andra orter.