Hoppa till innehållet

Sjukvårdsdata

Svenska Intensivvårdsregistret

Statistik om inlagda till IVA i Sverige.

Folkhälsomyndigheten: Bekräftade fall i Sverige

Officiell statistik om covid-19 fall och tester i Sverige.

Folkhälsomyndigheten: Statistik över förbrukade vaccindoser mot covid-19

Officiell statistik om antalet vaccindoser som förbrukats.

Metadata för nationella register - RUT

Metadata för svenska nationella sjukvårdsregister.

Nationellt Pandemicentrum, statistik för covid-19-tester

Automatiskt genererad statistik för covid-19 tester som utförs av NPC. Uppdateras dagligen.

SciLifeLab Autoimmunity and Serology profiling facility, statistik för SARS-CoV-2 antikroppstest

Statistik för SARS-CoV-2 antikroppstester som utförs av SciLifeLab Autoimmunity and Serology profiling facility. Uppdateras manuellt.

CRUSH Covid data och dashboard, Region Uppsala

Antal test per capita och % positiva fall i varje postnummer i Uppsala län.