Hoppa till innehållet

Sjukvårdsdata

Svenska Intensivvårdsregistret

Statistik om inlagda till IVA i Sverige.

Folkhälsomyndigheten

Officiell statistik om Covid-19 fall och tester i Sverige.

Metadata för nationella register - RUT

Metadata för svenska nationella sjukvårdsregister.

Nationellt Pandemicentrum, statistik för Covid-19-tester

Automatiskt genererad statistik för Covid-19 tester som utförs av NPC. Uppdateras dagligen.

SciLifeLab Autoimmunity and Serology profiling facility, statistik för SARS-CoV-2 antikroppstest

Statistik för SARS-CoV-2 antikroppstester som utförs av SciLifeLab Autoimmunity and Serology profiling facility. Uppdateras manuellt.