Hoppa till innehållet

Metadata för nationella register - RUT

Vetenskapsrådet har inrättat en enhetlig nationell portal, Registerforskning.se, som ger information och stöd för registerbaserad forskning i Sverige. Rika metadatabeskrivningar från myndighetsregister, nationella kvalitetsregister och provtagningssamlingar för biobank kan hittas via den digitala infrastrukturen och metadataplattformen RUT (Register Utiliser Tool). RUT inkluderar för närvarande metadata med variabler från covid-19 från det nationella kvalitetsregistret för intensivvård (SIR). Tillägg av covid-19-variabler till register sker för närvarande. Införandet av nya register till RUT pågår.

Det mesta av metadata och begrepp i RUT är på svenska. Semantisk kartläggning av internationella ontologier och terminologier har utförts i vissa register kopplade till RUT och pågår i andra register. Sådan kartläggning möjliggör maskinläsbarhet och flerspråkighet på de språk som implementeras av ontologier eller terminologier.

Läs mer om RUT, och bli RUT-användare.

Logga in på RUT.