Hoppa till innehållet

Proteindata

Proteindata inkluderar proteinsekvenser eller familjer, proteomikdata, proteinstrukturer och täthetskartor från elektronmikroskopi.