Hoppa till innehållet

Neandertalgenom kopplas till ökad risk för svår COVID-19 infektion i studie som använder datadriven forskningsmetod

Neandertalgenom kopplas till ökad risk för svår COVID-19 infektion i studie som använder datadriven forskningsmetod

Publicerad: 2020-10-02

Neandertalgenom kopplas till ökad risk för svår COVID-19 infektion i studie som använder datadriven forskningsmetod
Neandertalskalle.
Bild: Wikimedia Commons.

En nyligen publicerad genetisk associationsstudie (Eur. J Hum Genet 28, 715-718, 2020; DOI: 10.1038/s41431-020-0636-6) pekade på en koppling mellan en en genvariant på kromosom 3 och risken för at drrabbas av svår COVID-19-infektion. Forskarna Hugo Zeberg (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology and Karolinska Institute) och Svante Pääbo (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology and Okinawa Institute of Science and Technology) har nu visat, genom datadriven paleogenetik/immunogenetik, att det lilla genomfragment på 50 kB, som ligger på kromosom 3, nedärvs från neandertalarna.

Av tre neandertalgenom som studeras uppvisade Vindija 33.19 Neanderthal, som hittades i Vindija grottan i norra Kroatien, störst överensstämmelse med riskhaplotypen för allvarlig SARS-CoV-2-infektion och risk för sjukhusvistelse. Denna genvariant är vanligast förekommande i södra Asien (där det bärs av 50% av befolkningen). Cirka var sjätte europée bär riskhaplotypen. Författarna föreslår att riskhaplotypen kan bidra risk att drabbas av COVID-19 och risken för svår COVID-19-infektion.

Artikeln baseras på datadriven forskningsmetod och utgår ifrån data som är tillgängligt genom open science: metadata från COVID-19 Host Genetics Initiative, genomdata från 1000 Genomes Project, genomdata från neandertalana från Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, sekvensdata från Ensembl och kartdata från OpenStreetMap. COVID-19 Host Genetics Initiative, som startade våren 2020, är ​​ett samarbete mellan 300 forskare i över 20 länder för att sammanföra genetiska samhällen och för att underlätta COVID-19 värdgenetisk forskning.

Forskarna Zeberg och Pääbo har tidigt delat sina forskningsresultat via preprintservern (bioRXiv) och och fått stor uppmärksamhet.

Projektet finansierades av The Max Planck Society och NOMIS Foundation.

Article

DOI: 10.1038/s41586-020-2818-3

Zeberg, H., Pääbo, S. The major genetic risk factor for severe COVID-19 is inherited from Neanderthals. Nature (2020)