Hoppa till innehållet

Nu publiceras den första studien baserad på data från storskalig serologisk analys vid SciLifeLab

Nu publiceras den första studien baserad på data från storskalig serologisk analys vid SciLifeLab

Publicerad: 2020-10-15

Nu publiceras den första studien baserad på data från storskalig serologisk analys vid SciLifeLab
3D-rendering av en virion av SARS-CoV-2.

Den första studien baserad på storskalig antikroppstestning som utförts vid ScilifeLab Autoimmunity and Serology profiling facility har nyligen publicerats i Nature Communications. Forskargruppen (förstaförfattare: Ann-Sofie Rudberg och Sebastian Havervall; PIs: Peter Nilsson, Sophia Hober och Charlotte Thålin) studerade seroprevalensen av SARS-CoV-2 IgG-antikroppar hos vårdpersonal vid ett stort svenskt akutsjukhus och korrelerade dessa data med självrapporterade Covid-19-symtom och yrkesmässig exponering för SARS-CoV-2. Studien bygger endast på en bråkdel av den mängd SARS-CoV-2-data som samlats in av ScilifeLab Autoimmunity and Serology profiling facility sedan Covid-19-pandemins början. Studien innehåller känsliga persondata och kan därför inte delas offentligt, men forskarna välkomnar förfrågningar från andra forskare om potentiella samarbeten och möjlig datadelning.

Forskarna studerade prover om samlades in från vårdpersonal (N=2149) under april och maj 2020. Bland deltagarna hade 19,1% SARS-CoV-2 IgG-antikroppar, vilket var en högre andel än den rapporterade regionala seroprevalensen under samma tidsperiod. De Covid-19-symtom som uppvisade starkast korrelation med seroprevalens var anosmi och ageusi. När det gäller yrkesmässig exponering var seroprevalens förknippad med patientkontakt i allmänhet, och specifikt Covid-19-patientkontakt. I denna studie kategoriserades insamlade prover som IgG “positiva” eller “negativa” baserat på ett gränsvärde. Specifika värden om uppmätts i varje prov för olika varianter av både Spike-proteinet och Nucleocapsid-proteinet analyseras för närvarande.

Sedan Covid-19-pandemins början har ScilifeLab Autoimmunity and Serology profiling facility genomfört cirka 80.000 serologiska tester inom detta och andra projekt. Data från andra projekt kan också potentiellt delas med andra forskare utanför grupper som direkt arbetar på faciliteten. Intresserade forskare uppmanas kontakta prof. Peter Nilsson, prof. Sophia Hober, eller dr. Charlotte Thålin (kontaktuppgifter finns i artikeln).

Artikel

DOI: 10.1038/s41467-020-18848-0

Rudberg, A., Havervall, S., Månberg, A. et al. SARS-CoV-2 exposure, symptoms and seroprevalence in healthcare workers in Sweden. Nat Commun 11, 5064 (2020).