Hoppa till innehållet

Sammanställning av stora forskningsprojekt relaterade till Covid-19 från större anslagsgivare i Sverige

Senast uppdaterad: 27.11.2020

Detta är en manuellt sammanställd lista över forskningsprojekt relaterade till Covid-19 som har forskningsanslag från större svenska forskningsfinansiärer. Nya projekt kommer att läggas till manuellt. Om du saknar ditt projekt och vill att ditt projekt skall synas på listan hör av dig till oss på datacentre@scilifelab.se. Vänligen se SweCRIS databas där det är möjligt att söka projekt efter svenska forskningsprojekt från svenska forskningsfinansiärer.

Forskningsprojekt relaterade till Covid-19 med godkända etiska ansökningar (t.o.m. oktober 2020) finner du här.

Vetenskapsrådet

vr.se

Projektitel Projektledare Koordinerande organisation Start och slutdatum
Glykan-baserade antivirala medel mot SARS-CoV-2 och framtidens pandemiska virus Niklas Arnberg Umeå universitet 2020-08-01 - 2020-12-31
Cellulär immunitet mot SARS-CoV-2 Marcus Buggert Karolinska Institutet 2020-08-01 - 2020-12-31
Betydelsen av kommuners olika organisation av äldreomsorg och äldrevård och deras åtgärder mot covid-19 för dödlighet och vårdutnyttjande bland äldre personer i Region Stockholm Bo Burström Karolinska Institutet 2020-08-01 - 2020-12-31
Konvalescent plasma för behandling av COVID-19: En randomiserad kontrollerad studie Joakim Dillner Karolinska Institutet 2020-08-01 - 2020-12-31
Digital vård och covid-19: Möjligheterna för digital vård i tider av samhällsspridning av infektionssjukdom i Sverige Björn Ekman Lunds universitet 2020-08-01 - 2020-12-31
Indirekta skador av COVID-19 hos äldre personer: hälsoeffekter på kort och lång sikt av epidemins utbrott Laura Fratiglioni Karolinska Institutet 2020-08-01 - 2020-12-31
Studier av de mest utsatta i COVID-19 pandemin: äldre personers läkemedel och andra avgörande faktorer i stora registerdata Kristina Johnell Karolinska Institutet 2020-08-01 - 2020-12-31
Vad definierar en genomgången SARS-CoV-2 infektion och vad skyddar mot en ny? Jonas Klingström Karolinska Institutet 2020-08-01 - 2020-12-31
Minskad infektivitet av SARS-Cov2 virus och Covid19 hyperinflammation med heparin-relaterade polysackarider Jin-ping Li Uppsala universitet 2020-08-01 - 2020-12-31
Antikroppsspecificitet för skyddande immunitet efter Covid-19 vaccinering Karin Loré Karolinska Institutet 2020-08-01 - 2020-12-31
Inverkan av munskydd vid luftburna pandemier from ett strömningsmekaniskt perspektiv Staffan Lundström Luleå tekniska universitet 2020-08-01 - 2020-12-31
Exploring immunologic and genetic factors in COVID-19 with relevance for immunity and long-term health: a new BAMSE follow-up Erik Melén Karolinska Institutet 2020-08-01 - 2020-12-31
Mekanistiska och terapeutiska studier av det mänskliga medfödda immunsvaret vid COVID-19 Bo Nilsson Uppsala universitet 2020-08-01 - 2020-12-31
Är neutrofiler involverade i sjukdomsutveckling av COVID-19? Mia Phillipson Uppsala universitet 2020-08-01 - 2020-12-31
Covid-19-epidemin i Sverige med fokus på kardiometabol sjukdom och sociodemografiska faktorer. Annika Rosengren Göteborgs universitet 2020-08-01 - 2020-12-31
Hämning av Corona virus-mRNA translation med befintliga antibiotika och andra små molekyler Suparna Sanyal Uppsala universitet 2020-08-01 - 2020-12-31
Avdunstningsdynamik av COVID-droppar under olika atmosfäriska förhållanden Gaetano Sardina Chalmers tekniska högskola 2020-08-01 - 2020-12-31
Dagbok från en pandemi: Övervakning av arbetsrelaterade stressymtom hos vårdpersonal genom en mobilapplikation. Aleksandra Sjöström-Bujacz Karolinska Institutet 2020-08-01 - 2020-12-31
Studier av immunsvar i luftvägar och lungor för att förstå vad som dikterar sjukdomsgrad vid COVID-19 Anna Smed-Sörensen Karolinska Institutet 2020-08-01 - 2020-12-31
Covid-19 och hormonbehandling för prostatacancer. Populationsbaserade studier Pär Stattin Uppsala universitet 2020-08-01 - 2020-12-31
En genetisk fälla för småmolekyler som inhiberar SARS-CoV-2 main protease Per Sunnerhagen Göteborgs universitet 2020-08-01 - 2020-12-31
Antiviralt läkemedel mot CoV-2 helicase Anders Sönnerborg Karolinska Institutet 2020-08-01 - 2020-12-31
Kan intravenöst immunglobulin dämpa cellskada och inflammation och förbättra prognosen vid svår covid-19? Agnes Wold Göteborgs universitet 2020-08-01 - 2020-12-31
Immunologiskt skydd efter COVID-19 sjukdom och efter COVID-19 vaccination Anna Smed Sörensen Karolinska Institutet 2021-01-01 - 2023-12-31
Stokastisk modellering av smittoutbrott - post Covid-19 Tom Britton Stockholms universitet 2020-12-01 - 2024-11-30
Wuhan-interaktion med Stockholm (WISER) - ett evidensbaserat forskningsprojekt om hälsoperspektiv i den äldre befolkningen under SARS-CoV-2-utbrottet Sara Hägg Karolinska Institutet 2021-01-01 - 2023-12-31
Mucosaimmunitet mot SARS-CoV-2 - ett försummat fält Qiang Pan-Hammarström Karolinska Institutet 2021-01-01 - 2023-12-31
Förebyggande av dödsfall i barnpneumoni i Nigeria Carina King Karolinska Institutet 2020-12-01 - 2022-12-31
Tvärvetenskapligt ramverk för adaptiv cellulär immunitet mot SARS-CoV-2 Marcus Buggert Karolinska Institutet 2021-01-01 - 2023-12-31

SciLifeLab / Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

scilifelab.se / kaw.wallenberg.org

Projektitel Forskningsområde Projektledare Koordinerande organisation Start och slutdatum
Uppsala COVID-19 ICU Biobank Biobanks Michael Hultström Uppsala universitet 2020 - 2021
Building Capacity - the Sahlgrenska Covid-19 Biobank Biobanks Magnus Gisslén Göteborgs universitet 2020 - 2021
COVID-UMU: Sample collection and understanding the transition from mild to severe COVID-19 Biobanks Clas Ahlm Umeå universitet 2020 - 2021
Assessment of SARS-CoV-2 specific antibodies in adults, and building a repository of samples from seroconverted asymptomatic adults Biobanks Åsa Torinsson Naluai Göteborgs universitet 2020 - 2021
The spread of SARS-CoV-2 monitored by the serum samples routinely obtained through maternal screening and blood donor screening Biobanks Martin Sundqvist Örebro universitet 2020 - 2021
The COMMUNITY Study- COVID-19 Biomarker and Immunity Study Biobanks Charlotte Thålin Karolinska Institutet / Danderyds sjukhus 2020 - 2021
Establishing a biobank of clinical specimens for studying evolution of viral diversity and development of immune response, including inflammation, seroprevalence and protective antibodies, in SARS-Cov2 infection (Biobank) Biobanks Patrik Medstrand Lunds universitet 2020 - 2021
A biomarker-based approach to rapidly identify COVID-19 patients at high risk of severe disease and mortality at 3 emergency departments in Region Skåne Biobanks Toralph Ruge Lunds universitet 2020 - 2021
Simple and cheap remote test for infection based on HCR Diagnostics for virus Björn Högberg Karolinska Institutet 2020 - 2021
COVID-19 screening test design Diagnostics for virus Masood Kamali-Moghaddam Uppsala universitet 2020 - 2021
iLACO-Sweden Diagnostics for virus Vicent Pelechano Karolinska Institutet 2020 - 2021
Extraction-free high-sensitive RT assay for SARS-CoV-2 RNA detection Diagnostics for virus Björn Reinius Karolinska Institutet 2020 - 2021
RCA-COVID-DIA Diagnostics for virus Mats Nilsson Stockholms universitet 2020 - 2021
COVseq – Developing COVseq for mass-scale SARS-CoV-2 sequencing Viral sequence evolution Nicola Crosetto Karolinska Institutet 2020 - 2021
A community resource for SARS-CoV-2 structure, interactome and evolution Viral sequence evolution Arne Elofsson Stockholms universitet 2020 - 2021
Rapid cDNA and direct RNA sequencing of SARS-CoV-2 using Oxford Nanopore Viral sequence evolution Lars Feuk Uppsala universitet 2020 - 2021
Analysis of essential genes and validity as drug targets Viral sequence evolution Tomas Nyman Stockholms universitet 2020 - 2021
Optimized expression of the SARS-Cov-2 Spike protein in mammalian cells for serology testing and functional studies High-throughput and high-contents serology Fredrik Sterky Göteborgs universitet 2020 - 2021
Production of SARS-CoV-2 surface proteins in HEK293 cells* High-throughput and high-contents serology Juni Andréll Stockholms universitet 2020 - 2021
Biological investigations of Covid-19 in cancer patients High-throughput and high-contents serology Gunilla Enblad Uppsala universitet 2020 - 2021
Peptides for serological test of COVID-19 antibodies and as molecular tools High-throughput and high-contents serology Ulf Göransson Uppsala universitet 2020 - 2021
Seroprevalence and predictors of COVID-19 disease severity in two areas of Sweden High-throughput and high-contents serology Anne Lindberg Umeå universitet 2020 - 2021
Large-scale production of a bio-safe antigen of COVID-19 and chimeric bat coronaviruses High-throughput and high-contents serology Kenta Okamoto Uppsala universitet 2020 - 2021
Translational serology for a population-wide assessment of Covid19 immunity High-throughput and high-contents serology Jochen Schwenk Kungliga Tekniska högskolan 2020 - 2021
Multiplex analysis of immune response against Covid-19 High-throughput and high-contents serology Sofia Hober Kungliga Tekniska högskolan 2020 - 2021
Rapid development of novel antibody assays diagnosing Covid-19 High-throughput and high-contents serology Jan-Åke Liljeqvist Göteborgs universitet 2020 - 2021
Human antibodies against the SARS-CoV-2 spike protein High-throughput and high-contents serology Mats Ohlin Lunds universitet 2020 - 2021
Characterization of the B cell response during SARS-CoV-2 infection High-throughput and high-contents serology Karin Loré Karolinska Institutet 2020 - 2021
PLA-based large-scale analysis of Corona virus immunity High-throughput and high-contents serology Ulf Landegren Uppsala universitet 2020 - 2021
Neutralizing human B-cell derived monoclonal antibodies to SARS-CoV-2 High-throughput and high-contents serology Pontus Nordenfelt Lunds universitet 2020 - 2021
SICoV – Serological Investigations on SARS-CoV-2 and other coronaviruses – improveddiagnostics and knowledge High-throughput and high-contents serology Åke Lundkvist Uppsala universitet 2020 - 2021
Covid-19 patients Biomarkers and systems biology Jacob Odeberg Kungliga Tekniska högskolan 2020 - 2021
Prediction of severe disease in Covid-19 Biomarkers and systems biology Lars-Magnus Andersson Göteborgs universitet 2020 - 2021
Taking back the control of the SARS-CoV2 antiviral immune response as a mean to neutralize the COVID19 disease pathogenicity Biomarkers and systems biology Marie Larsson Linköpings universitet 2020 - 2021
Systems immunology analyses of the cytokine storm in COVID-19 Biomarkers and systems biology Petter Brodin Karolinska Institutet 2020 - 2021
Establishing a biobank of clinical specimens for studying evolution of viral diversity and development of immune response, including inflammation, seroprevalence and protective antibodies, in SARS-Cov2 infection (Research project) Biomarkers and systems biology Patrik Medstrand Lunds universitet 2020 - 2021
Dynamics and longevity of the specific adaptive immune response in COVID-19 patient Biomarkers and systems biology Davide Angeletti Göteborgs universitet 2020 - 2021
Immediate molecular response to SARS-CoV-2 infection Host cell systems biology and targets Jonas Klingström Karolinska Institutet 2020 - 2021
Mapping SARS-CoV-2 host-pathogen interactions for drug repurposing Host cell systems biology and targets Ylva Ivarsson Uppsala universitet 2020 - 2021
Viral-host interaction of SARS-CoV-2 protein corona Host cell systems biology and targets Maria Pernemalm Karolinska Institutet 2020 - 2021
Profiling of host proteins associated to the envelope of SARS-CoV-2 Host cell systems biology and targets Claudia Fredolini Kungliga Tekniska högskolan 2020 - 2021
Genetic screens to identify novel determinants of SARS-CoV-2 infection Host cell systems biology and targets Oscar Fernandez-Capetillo Karolinska Institutet 2020 - 2021
Cellular thermal shift assay (CETSA) to identify host factors involved in SARS-CoV-2 entry and replication Host cell systems biology and targets Leo Hanke Karolinska Institutet 2020 - 2021
Identification of host factors targeted by coronaviruses by Thermal proteome profiling Host cell systems biology and targets Oscar Fernandez-Capetillo Karolinska Institutet 2020 - 2021
Creating synthetic biology tools to reveal the determinants of SARS-CoV-2 interactions with host cells Host cell systems biology and targets Erdinc Sezgin Karolinska Institutet 2020 - 2021
Human precision cut lung slices as an ex vivo model for studying SARS-CoV2 infection and identifying potential therapies Host cell systems biology and targets Darcy Wagner Lunds universitet 2020 - 2021
Identifying the Achilles heel of SARS-CoV-2 by using gene scissors Host cell systems biology and targets Claudia Kutter Kungliga Tekniska högskolan 2020 - 2021
NEVERMORE COVID – Establishing a drug discovery platform for corona virus disease Drug discovery and repurposing of drugs Kristian Sandberg Uppsala universitet 2020 - 2021
A high-quality drug repurposing set Drug discovery and repurposing of drugs Anna-Lena Gustavsson Karolinska Institutet 2020 - 2021
Multi-level profiling of Coronavirus-infected cells by combining Viral Entry Assays, Cell Painting, and DrugSEQ Drug discovery and repurposing of drugs Ola Spjuth Uppsala universitet 2020 - 2021
Spatial single cell mapping of SARS-CoV-2 interacting host proteins for quick and targeted drug repurposing Drug discovery and repurposing of drugs Charlotte Stadler Kungliga Tekniska högskolan 2020 - 2021
FragCor – Fragment based NMR screen targeting SARS-Cov-2 proteins Drug discovery and repurposing of drugs Göran Karlsson Göteborgs universitet 2020 - 2021
An adaptable therapeutic technology platform to treat SARS-CoV infections in immune suppressed individuals Drug discovery and repurposing of drugs Sara Mangsbo Uppsala universitet 2020 - 2021
Rapid testing for treatment of Covid-19 Drug discovery and repurposing of drugs Kristina Nyström Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2020 - 2021
Discovery of SARS-CoV-2 Inhibitors by Virtual Screening of Ultra-large Chemical Space Drug discovery and repurposing of drugs Jens Carlsson Uppsala universitet 2020 - 2021
Chemographic characterization of compounds binding to seven identified molecular targets from SARS-CoV-2 Drug discovery and repurposing of drugs Anders Backlund Uppsala universitet 2020 - 2021
Distributed computing to generate the druggable conformational ensemble of sars-cov-2 proteins Drug discovery and repurposing of drugs Lucie Delemotte Kungliga Tekniska högskolan 2020 - 2021
ARS-CoV-2 in sewage water as a tool for monitoring the potential circulation of the viruses in the population and rate of infections (SARS-CoV-2) Environmental virus profiling Zeynep Cetecioglu Gurol Kungliga Tekniska högskolan 2020 - 2021
Sewage as a proxy for SARS-CoV2 prevalence Environmental virus profiling Maja Malmberg Sveriges lantbruksuniversitet 2020 - 2021
Detection, monitoring and genetic evaluation of SARS-CoV2 in wastewater treatment plants Environmental virus profiling Anna J. Székely Uppsala universitet 2020 - 2021
Surface persistence and SARS-CoV-2 exposure in the Stockholm Subway Environmental virus profiling Klas Udekwu Sveriges lantbruksuniversitet 2020 - 2021
A multi-level digital twin framework for Covid-19: from mechanisms of disease ethiology, to clinical decision-support and epidemiology Data-driven research models and AI Gunnar Cedersund Linköpings universitet 2020 - 2021
Building a platform with AI models, datasets and web applications for fighting COVID-19 Data-driven research models and AI Emma Lundberg Kungliga Tekniska högskolan 2020 - 2021
Artificial intelligence-based knowledge curation to direct COVID-19 research and public health efforts Data-driven research models and AI Sonja Aits Lunds universitet 2020 - 2021
COVID-19 – a population-based project of ICU patients Data-driven research models and AI Emma Larsson (will be combined with project below) Karolinska Institutet 2020 - 2021
Characterization of ICU treated COVID patients in Sweden Data-driven research models and AI Jonathan Grip (will be combined with project above) Karolinska Institutet 2020 - 2021
Rapid testing of SARS-Cov-2 in national coordination with health care Program for SARS-CoV-2 virus testing Lars Engstrand Karolinska Institutet 2020 - 2021
Development of high-throughput serology testing capability Program for SARS-CoV-2 virus testing Peter Nilsson, Sophia Hober Kungliga Tekniska högskolan 2020 - 2021
Sampling of COVID-19 patients for analysis of disease pathogenesis Program for SARS-CoV-2 virus testing Hans-Gustaf Ljunggren Karolinska Universitetssjukhuset 2020 - 2021

NordForsk

nordforsk.org

Projektitel Projektledare Koordinerande organisation Start och slutdatum
Addressing the smoking paradox in the etiology of COVID-19 through population-based studies Maria Rosaria Galanti Karolinska Institutet 2020 - 2022
Data streams and mathematical modelling pipelines to support preparedness and decision making for COVID-19 and future pandemics Tom Britton Stockholms universitet 2020 - 2022

Vinnova

vinnova.se

Projektitel Projektledare Koordinerande organisation Start och slutdatum
Antikroppar mot SARS-CoV-2 verifiering av kommersiella serologitester med en nyanserad och hållbar lösning Anna Fogdell-Hahn Karolinska Institutet 2020-07-01 - 2021-06-30
Identifiering av epitop på SARS-CoV-2 viruspartiklar för snabb utveckling av neutraliserande antikroppar Owe Orwar Oblique Therapeutics AB 2020-09-01 - 2021-12-31
Validering av snabb och effektiv Coronaanalys till sjukvården Yalda Bogestål RISE Research Institutes of Sweden 2020-05-11 - 2020-10-30
Inriktning på SARS-CoV-2 spike protein för att erhålla hyperimmunicitet och och reducera infektivitet. Rickard Nordén Angered Hospital 2020-10-01 - 2021-03-31
SARS-Cov-2 sensor för snabb känslig virus-detektion Börje Sellergren SureCapture Technologies AB 2020-07-01 - 2021-06-30
Evaluating therapeutic potential of integrin 10-selected MSCs in treatment of COVID-19 (ARDS) Caroline Ehrencrona Xintela AB 2020-05-08 - 2020-11-30

Horizon 2020

ec.europa.eu

Projektitel Projektledare Koordinerande organisation Start och slutdatum
Fighting-off coronavirus (SARS-CoV-2) with broad-spectrum antivirals: establishing animal viral challenge model Anna-Lena Spetz Stockholms universitet 2020-04-01 - 2022-03-31
Antibody therapy against coronavirus (COVID-19) Qiang Pan Hammarström, Harold Marcotte, Lennart Hammarström Karolinska Institutet 2020-04-01 - 2022-03-31
Rapid therapy development through Open Coronavirus Vaccine Platform Matti Sällberg, Gustaf Ahlén Karolinska Institutet 2020-04-01 - 2022-03-31
Nanobodies and antibodies against 2019-nCoV Benjamin Murrell, Gerald McInerney, Gunilla Karlsson Hedestam Karolinska Institutet 2020-04-01 - 2022-03-31