Hoppa till innehållet

Översikt över kommande forskningsanslag relaterade till COVID-19

Special section on Omicron VoC: data & announcements

Detta är en lista över kommande forskningsanslag relaterade till COVID-19 från stora svenska anslagsgivare: Vetenskapsrådet, Nordforsk, Vinnova, Horisont Europa, och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Senast uppdaterad: 2022-01-13

JPIAMR: Project grant for international research collaboration within antimicrobial resistance (JPIAMR)

Sista ansökningsdag:: 15.03.2022
Hemsida: Hemsida för utlysningen

Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) som undersöker åtgärdsstrategier för att förhindra utveckling och överföring av infektioner orsakade av antimikrobiell resistens. Sverige är via Vetenskapsrådet, SIDA och Vinnova, ett av de 17 länder som deltar i JPIAMR-utlysningen.

Vetenskapsrådet: Internationell postdok inom medicin och hälsa (vårens utlysning)

Sista ansökningsdag:: 12.02.2022
Hemsida: Hemsida för utlysningen

Syftet med bidraget är att ge forskare som nyligen avlagt doktorsexamen vid svenskt universitet eller högskola möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Bidraget ska också premiera den svenska forskningens kvalitet och förnyelse.

Söks av: Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för högst 2 år sedan eller som kommer att ha avlagt examen innan bidragsperiodens start, det vill säga senast den 30 juni 2022.
Medverkande forskare: Inga forskare kan bjudas in att medverka i ansökan
Bidragstid: 1.5–3 år
Bidragsbelopp: 1 150 000 kronor/år. Ytterligare 50 000 kronor per år kan sökas för en eller flera medföljande familjemedlemmar
Budgetram för utlysningen: Utöver ordinarie budgetram utlyses minst 1 bidrag inom psykiatri med inriktning psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatri och minst 1 bidrag inom antibiotika och antimikrobiell resistens
Bidragsperioden startar: Juli 2022
Ansökningsperiod: 19 januari 2022 (kl. 14.00) – 22 februari 2022 (kl. 14.00)
Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av juni 2022

[Utlysningen har nu stängts] Vetenskapsrådet: Projektbidrag för forskning om postcovid

Sista ansökningsdag:: 17.08.2021
Hemsida: Hemsida för utlysningen

Syftet med projektbidraget är att finansiera forskning om postinfektiöst tillstånd med kvarstående eller sena symptom efter genomgången covid-19 (postcovid).

Söks av: Enskild forskare
Medverkande forskare: Upp till 6 forskare kan bjudas in att medverka i ansökan
Bidragstid: 1–4 år. Hela bidragsbeloppet betalas ut 2021
Bidragsbelopp: Minst 400 000 kronor per år, max 2 500 000 kronor per år
Budgetram för utlysningen: 50 miljoner kronor
Bidragsperioden startar: Januari 2022
Ansökningsperiod: 2 juni 2021 (kl. 14.00) – 17 augusti 2021 (kl. 14.00)
Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2021

[Utlysningen har nu stängts] Vetenskapsrådet: Proof of concept inom infektionsområdet

Sista ansökningsdag:: 17.08.2021
Hemsida: Hemsida för utlysningen

Syftet med bidraget är att överbrygga gapet mellan grundforskning och nyttiggörande eller kommersialisering av forskningsresultat inom infektionsområdet. Proof of concept ger dig som har eller har haft bidrag från Vetenskapsrådet möjlighet att vidareutveckla dina forskningsresultat. Detta genom att verifiera användbarhet och lämplighet av en ny metod, produkt eller process som utvecklats från ett tidigare forskningsprojekt samt genomföra aktiviteter som förbereder för innovation eller kommersialisering.

Söks av: Enskild forskare som har varit eller är innehavare av (projektledare för) bidrag från Vetenskapsrådet med bidragsperiod som slutar 2019, 2020 eller 2021.
Medverkande forskare: Upp till 6 forskare kan bjudas in att medverka i ansökan
Bidragstid: 1-2 år
Bidragsbelopp: Minst 500 000 kronor totalt, max 2 000 000 kronor totalt
Budgetram för utlysningen: 10 miljoner för området antimikrobiell resistens, plus 10 miljoner för området virus och pandemier
Bidragsperioden startar: Januari 2022
Ansökningsperiod: 2 juni 2021 (kl. 14.00) – 17 augusti 2021 (kl. 14.00)
Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2021

[Utlysningen har nu stängts] Horisont Europa: FAIR och öppen datadelning till stöd för europeisk beredskap för covid-19 och andra infektionssjukdomar (HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-01)

Sista ansökningsdag:: 06.05.2021
Hemsida: Hemsida för utlysningen

This action responds to the need to enable researchers, health care professionals and society at large to share, access, analyse, link and process research data and other research digital objects across disciplines and national borders in response to the COVID-19 pandemic. As seen with other infectious disease outbreaks, such as haemorrhagic fevers, COVID-19 will likely remain a societal challenge beyond the immediate outbreak, considering its destructive and disruptive impact on healthcare systems and the economy. In addition to the ongoing health threat from SARS-CoV-2, the risk from other emerging pathogens also persists, which will also require similar concerted action to identify and characterise infections with pandemic potential, and enable rapid public health action to mitigate health and societal impact. Provision of comprehensive open data on infectious agents and diseases during outbreaks support evidence-based quality assessment - across scientific, medical, public health and policy domains and promotes reproducibility of research outcomes. Particular importance should be placed on mobilising raw viral sequences and identifying and monitoring the spread of SARS-CoV-2 variants. European readiness for future pandemics is of utmost importance and should be addressed to ensure the preparedness of infrastructure building on already existing frameworks for broader use such as the EOSC.

[Utlysningen har nu stängts] Horisont Europa: Forskningsinfrastrukturtjänster för snabba forskningssvar på covid-19 och andra infektionssjukdomsepidemier (HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-02)

Sista ansökningsdag:: 06.05.2021
Hemsida: Hemsida för utlysningen

Proposals under this action, will integrate research infrastructure services to form a comprehensive and inclusive portfolio to support research in response to infectious disease epidemics or underpinning respective forefront research in the field. As a first immediate challenge, the delivered services should support research targeting newly emerging SARS-Cov-2 variants and addressing the on-going COVID-19 pandemic. Proposals will support the provision of trans-national and/or virtual access to researchers as well as training for using the infrastructures, and activities to improve, customise and integrate the services the infrastructures provide, so as to facilitate and integrate the access procedures and to further develop the remote or virtual provision of services.

[Utlysningen har nu stängts] Horisont Europa: Vacciner och kliniska behandlingsstudier för att förstärka förebyggande och behandling av covid-19.

Sista ansökningsdag:: 06.05.2021
Hemsida: Hemsida för utlysningen

Proposals submitted under this expression of interest should aim to further develop promising therapeutic or prophylactic candidates against SARS-CoV-2/COVID-19. The vaccine/treatment candidates should have completed preclinical development, including animal studies, and be ready to enter clinical evaluation in Phase I or II studies. Applicants should have addressed the current viral variants of concern in their pre-clinical work, and/or anticipated the emergence of new variants. Proposals should include a summary of results obtained in the concluded studies (pre-clinical and/or Phase I). Proposals are also expected to include assurances on sufficient and timely access to GMP production of the compound(s) to be trialled (the costs of which can be included in the proposal). In addition, options to upscale production for subsequent development beyond the activities for which funding is requested, should be indicated as appropriate.

[Utlysningen har nu stängts] Horisont Europa: Förenade kohorter mot olika varianter av SARS-CoV-2

Sista ansökningsdag:: 06.05.2021
Hemsida: Hemsida för utlysningen

Proposals submitted under this expression of interest are expected to build on existing large-scale, multi-centre, regional or international cohorts worldwide and/or establish new ones linked to those. These cohorts should aim to rapidly advance the knowledge on SARS-CoV-2 and its emerging variants of concern, with the aim of developing evidence-based strategic and robust recommendations for the effective control and prevention of COVID-19 infection. The regional or international cohort(s) should allow to rapidly and consistently provide estimations on the occurrence and spread of emerging variants of concern in different parts of the world. They should contribute to a better understanding of their transmissibility, virulence and pathogenicity.

[Utlysningen har nu stängts] Vetenskapsrådet: Bidrag till forskningsmiljö för uppföljningsstudier av covid-19-vaccin

Sista ansökningsdag:: 13.04.2021
Hemsida: Hemsida för utlysningen

Syftet med bidraget är att ge forskare möjlighet att i nationell samverkan genomföra uppföljningsstudier av covid-19-vaccin som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som bidrar till en beständig infrastruktur för framtida uppföljningsstudier.

Söks av: Enskild forskare som innehar klinisk tjänstgöring med en omfattning av minst 20 procent av en heltidsanställning
Medverkande forskare: Minst 3 och högst 10 forskare ska bjudas in att medverka i ansökan
Bidragstid: 3-4 år. Hela bidragsbeloppet betalas ut 2021
Bidragsbelopp: Minst 10 miljoner kronor totalt, max 25 miljoner kronor totalt
Budgetram för utlysningen: Totalt cirka 50 miljoner kronor
Bidragsperioden startar: Preliminärt juni 2021
Ansökningsperiod: 23 mars 2021 (kl. 14.00)–13 april 2021 (kl. 14.00)
Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av november 2021

[Utlysningen har nu stängts] Vetenskapsrådet: Projektbidrag inom virus och virusorsakade sjukdomstillstånd

Sista ansökningsdag:: 17.03.2021
Hemsida: Hemsida för utlysningen

Syftet är att ge forskare frihet att själva formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Inriktningen för detta bidrag syftar till långsiktig forskning inom basal virologisk forskning och grundläggande sjukdomsmekanismer som förorsakas av virus.

Söks av: Enskild forskare
Medverkande forskare: Upp till 6 andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.
Bidragstid: 1-3 år
Bidragsbelopp: Minst 400 000 kronor per år, max 2 500 000 kronor per år.
Budgetram för utlysningen: Totalt cirka 50 miljoner kronor.
Bidragsperioden startar: Januari 2022
Ansökningsperiod: 10 februari 2021 (kl. 14.00) – 17 mars 2021 (kl. 14.00)
Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av november 2021

[Utlysningen har nu stängts] Vetenskapsrådet: Projektbidrag inom medicin och hälsa

Sista ansökningsdag:: 17.03.2021
Hemsida: Hemsida för utlysningen

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.

Söks av: Enskild forskare
Medverkande forskare: Upp till 6 andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.
Bidragstid: 1-5 år
Bidragsbelopp: Minst 400 000 kronor per år, max 2 500 000 kronor per år.
Bidragsperioden startar: Januari 2022
Ansökningsperiod: 10 februari 2021 (kl. 14.00) – 17 mars 2021 (kl. 14.00)
Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av november 2021

[Utlysningen har nu stängts] Vetenskapsrådet: Etableringsbidrag inom medicin och hälsa

Sista ansökningsdag:: 17.03.2021
Hemsida: Hemsida för utlysningen

Syftet med bidraget är att ge dig som junior forskare möjlighet att etablera dig som självständig forskare i Sverige.

Söks av: Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för mer än 2 och högst 7 år sedan.
Medverkande forskare: Inga andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.
Bidragstid: 4 år
Bidragsbelopp: 1 500 000 kronor per år
Budgetram för utlysningen: Cirka 30 bidrag kommer att beviljas inom utlysningen.
Bidragsperioden startar: Januari 2022
Ansökningsperiod: 10 februari 2021 (kl. 14.00) – 17 mars 2021 (kl. 14.00)
Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av november 2021

[Utlysningen har nu stängts] Vetenskapsrådet: Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

Sista ansökningsdag:: 17.03.2021
Hemsida: Hemsida för utlysningen

Syftet med bidraget är att du som är kliniskt verksam ges möjlighet att bedriva forskning på halvtid parallellt med att du utvecklar din kliniska kompetens. Detta för att stärka och förnya den medicinska och kliniska forskningen.

Söks av: Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för högst 10 år sedan
Medverkande forskare: Inga andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.
Bidragstid: 3 år (med möjlighet till förlängning med ytterligare 3 år)
Bidragsbelopp: 1 850 000 kronor per år
Budgetram för utlysningen: Upp till tre bidrag kan beviljas inom utlysningen.
Bidragsperioden startar: Januari 2022
Ansökningsperiod: 10 februari 2021 (kl. 14.00) – 17 mars 2021 (kl. 14.00)
Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av november 2021

[Utlysningen har nu stängts] Vetenskapsrådet: Bidrag till forskningstid på halvtid inom vårdforskning

Sista ansökningsdag:: 17.03.2021
Hemsida: Hemsida för utlysningen

Syftet med bidraget är att att ge personer verksamma inom vårdyrken möjlighet att bedriva forskning på halvtid och etablera sig som självständiga forskare parallellt med att de utvecklar sin yrkeskompetens. Utlysningen vill främja internationellt samarbete och mobilitet inom Sverige.

Söks av: Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för högst 10 år sedan.
Medverkande forskare: Inga andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.
Bidragstid: 3 år
Bidragsbelopp: 1 850 000 kronor per år
Budgetram för utlysningen: Upp till 5 bidrag kan beviljas inom utlysningen
Bidragsperioden startar: Januari 2022
Ansökningsperiod: 10 februari 2021 (kl. 14.00) – 17 mars 2021 (kl. 14.00)
Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av november 2021

[Utlysningen har nu stängts] SciLifeLab/KAW: COVID-19 pandemic research and preparedness

Sista ansökningsdag: 15.01.2021
Hemsida för utlysningen: scilifelab.se/covid-19/call-research-preparedness/

*OBS: Texten för detta forskningsanslag är bara tillgängligt på Engelska.

SciLifeLab is opening five calls for proposals on COVID-19 research that are announced at the same time to help scientists plan their efforts in light of the funding possibilities. Two calls represent the continuation of the ongoing KAW-supported SciLifeLab coordinated COVID-19 research program initiated in the spring of 2020. One call is specifically targeting effects of vaccination. One call will focus on suggestions (letter of intent) for ideas on pandemic preparedness and one on suggestions for data-driven research on COVID-19 (letter of intent). Detailed instructions for the applications for these calls will be made available in the next few weeks.

 1. Proposals from existing research areas (RAs) in the SciLifeLab-KAW COVID-19 program
  Application accepted from: existing PIs of the ongoing research areas can participate, along with new PIs from anywhere in Sweden who wish to join and have relevant new contributions.
  Budget per project: 5-10 MSEK for the period 2021-2022.
 2. Proposals from individual scientists with new contributions to the SciLifeLab-KAW COVID-19 research program
  Application accepted from: all PIs at a Swedish university.
  Budget per project: 1-2 MSEK per year for 2021 and 2022.
 3. New KAW supported COVID-19 research program on vaccine effects
  Application accepted from: team science applications by PIs at any Swedish university and collaborators in health care.
  Budget per project: 7.5 MSEK for the period 2021-2022.
 4. Laboratory preparedness for pandemics
  Application accepted from: all PIs and teams of PIs across Sweden.
  Budget per project: 2-5 MSEK per year for a single well-established facility; 10+ MSEK per year for platforms with a broad repertoire of technologies.
 5. Data-driven life science (DDLS) on COVID-19
  Application accepted from: all PIs or teams of PIs at Swedish universities or other stakeholders.
  Budget per project: up to 1 MSEK for the year 2021.