Hoppa till innehållet

Översikt över kommande forskningsanslag relaterade till COVID-19

Detta är en lista över kommande forskningsanslag relaterade till COVID-19 från stora svenska anslagsgivare: Vetenskapsrådet, Nordforsk, Vinnova, Horisont Europa, och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Senast uppdaterad: 2021.04.14

[Utlysningen har nu stängts] Vetenskapsrådet: Bidrag till forskningsmiljö för uppföljningsstudier av covid-19-vaccin

Sista ansökningsdag:: 13.04.2021
Hemsida: Hemsida för utlysningen

Syftet med bidraget är att ge forskare möjlighet att i nationell samverkan genomföra uppföljningsstudier av covid-19-vaccin som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som bidrar till en beständig infrastruktur för framtida uppföljningsstudier.

Söks av: Enskild forskare som innehar klinisk tjänstgöring med en omfattning av minst 20 procent av en heltidsanställning
Medverkande forskare: Minst 3 och högst 10 forskare ska bjudas in att medverka i ansökan
Bidragstid: 3-4 år. Hela bidragsbeloppet betalas ut 2021
Bidragsbelopp: Minst 10 miljoner kronor totalt, max 25 miljoner kronor totalt
Budgetary framework: Totalt cirka 50 miljoner kronor
Budgetram för utlysningen: Preliminärt juni 2021
Bidragsperioden startar: 23 mars 2021 (kl. 14.00)–13 april 2021 (kl. 14.00)
Ansökningsperiod: Senast i slutet av november 2021

[Utlysningen har nu stängts] Vetenskapsrådet: Projektbidrag inom virus och virusorsakade sjukdomstillstånd

Sista ansökningsdag:: 17.03.2021
Hemsida: Hemsida för utlysningen

Syftet är att ge forskare frihet att själva formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Inriktningen för detta bidrag syftar till långsiktig forskning inom basal virologisk forskning och grundläggande sjukdomsmekanismer som förorsakas av virus.

Söks av: Enskild forskare
Medverkande forskare: Upp till 6 andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.
Bidragstid: 1-3 år
Bidragsbelopp: Minst 400 000 kronor per år, max 2 500 000 kronor per år.
Budgetary framework: Totalt cirka 50 miljoner kronor.
Budgetram för utlysningen: Januari 2022
Bidragsperioden startar: 10 februari 2021 (kl. 14.00) – 17 mars 2021 (kl. 14.00)
Ansökningsperiod: Senast i slutet av november 2021

[Utlysningen har nu stängts] Vetenskapsrådet: Projektbidrag inom medicin och hälsa

Sista ansökningsdag:: 17.03.2021
Hemsida: Hemsida för utlysningen

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.

Söks av: Enskild forskare
Medverkande forskare: Upp till 6 andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.
Bidragstid: 1-5 år
Bidragsbelopp: Minst 400 000 kronor per år, max 2 500 000 kronor per år.
Budgetary framework:
Budgetram för utlysningen: Januari 2022
Bidragsperioden startar: 10 februari 2021 (kl. 14.00) – 17 mars 2021 (kl. 14.00)
Ansökningsperiod: Senast i slutet av november 2021

[Utlysningen har nu stängts] Vetenskapsrådet: Etableringsbidrag inom medicin och hälsa

Sista ansökningsdag:: 17.03.2021
Hemsida: Hemsida för utlysningen

Syftet med bidraget är att ge dig som junior forskare möjlighet att etablera dig som självständig forskare i Sverige.

Söks av: Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för mer än 2 och högst 7 år sedan.
Medverkande forskare: Inga andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.
Bidragstid: 4 år
Bidragsbelopp: 1 500 000 kronor per år
Budgetary framework: Cirka 30 bidrag kommer att beviljas inom utlysningen.
Budgetram för utlysningen: Januari 2022
Bidragsperioden startar: 10 februari 2021 (kl. 14.00) – 17 mars 2021 (kl. 14.00)
Ansökningsperiod: Senast i början av november 2021

[Utlysningen har nu stängts] Vetenskapsrådet: Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

Sista ansökningsdag:: 17.03.2021
Hemsida: Hemsida för utlysningen

Syftet med bidraget är att du som är kliniskt verksam ges möjlighet att bedriva forskning på halvtid parallellt med att du utvecklar din kliniska kompetens. Detta för att stärka och förnya den medicinska och kliniska forskningen.

Söks av: Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för högst 10 år sedan
Medverkande forskare: Inga andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.
Bidragstid: 3 år (med möjlighet till förlängning med ytterligare 3 år)
Bidragsbelopp: 1 850 000 kronor per år
Budgetary framework: Upp till tre bidrag kan beviljas inom utlysningen.
Budgetram för utlysningen: Januari 2022
Bidragsperioden startar: 10 februari 2021 (kl. 14.00) – 17 mars 2021 (kl. 14.00)
Ansökningsperiod: Senast i början av november 2021

[Utlysningen har nu stängts] Vetenskapsrådet: Bidrag till forskningstid på halvtid inom vårdforskning

Sista ansökningsdag:: 17.03.2021
Hemsida: Hemsida för utlysningen

Syftet med bidraget är att att ge personer verksamma inom vårdyrken möjlighet att bedriva forskning på halvtid och etablera sig som självständiga forskare parallellt med att de utvecklar sin yrkeskompetens. Utlysningen vill främja internationellt samarbete och mobilitet inom Sverige.

Söks av: Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för högst 10 år sedan.
Medverkande forskare: Inga andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.
Bidragstid: 3 år
Bidragsbelopp: 1 850 000 kronor per år
Budgetary framework: Upp till 5 bidrag kan beviljas inom utlysningen
Budgetram för utlysningen: Januari 2022
Bidragsperioden startar: 10 februari 2021 (kl. 14.00) – 17 mars 2021 (kl. 14.00)
Ansökningsperiod: Senast i början av november 2021

[Utlysningen har nu stängts] SciLifeLab/KAW: COVID-19 pandemic research and preparedness

Sista ansökningsdag: 15.01.2021
Hemsida för utlysningen: scilifelab.se/covid-19/call-research-preparedness/

*OBS: Texten för detta forskningsanslag är bara tillgängligt på Engelska.

SciLifeLab is opening five calls for proposals on COVID-19 research that are announced at the same time to help scientists plan their efforts in light of the funding possibilities. Two calls represent the continuation of the ongoing KAW-supported SciLifeLab coordinated COVID-19 research program initiated in the spring of 2020. One call is specifically targeting effects of vaccination. One call will focus on suggestions (letter of intent) for ideas on pandemic preparedness and one on suggestions for data-driven research on COVID-19 (letter of intent). Detailed instructions for the applications for these calls will be made available in the next few weeks.

 1. Proposals from existing research areas (RAs) in the SciLifeLab-KAW COVID-19 program
  Application accepted from: existing PIs of the ongoing research areas can participate, along with new PIs from anywhere in Sweden who wish to join and have relevant new contributions.
  Budget per project: 5-10 MSEK for the period 2021-2022.
 2. Proposals from individual scientists with new contributions to the SciLifeLab-KAW COVID-19 research program
  Application accepted from: all PIs at a Swedish university.
  Budget per project: 1-2 MSEK per year for 2021 and 2022.
 3. New KAW supported COVID-19 research program on vaccine effects
  Application accepted from: team science applications by PIs at any Swedish university and collaborators in health care.
  Budget per project: 7.5 MSEK for the period 2021-2022.
 4. Laboratory preparedness for pandemics
  Application accepted from: all PIs and teams of PIs across Sweden.
  Budget per project: 2-5 MSEK per year for a single well-established facility; 10+ MSEK per year for platforms with a broad repertoire of technologies.
 5. Data-driven life science (DDLS) on COVID-19
  Application accepted from: all PIs or teams of PIs at Swedish universities or other stakeholders.
  Budget per project: up to 1 MSEK for the year 2021.