Hoppa till innehållet

Generall dataförvaring

Generella datarepositorier

De flesta datatyper kan publiceras som rådata eller processade data i databaser vid EMBL-EBI, såsom beskrivs under Datatyper. Om ingen lämplig databas finns där, data kan publiceras i ett generellt repositorium som t.ex. Figshare eller Zenodo. Detta inkluderar dokument, presentationer, figurer, protokoll, eller annan information som kan publiceras när som helst under forskningsprocessen. En publikation där är permanent, och man erhåller en Digital Object Identifier, DOI.

SciLifeLab stödjer publicering av covid-19-relaterade data i SciLifeLab Data Repository.

Om du har dataset eller filer relaterade till covid-19-forskning som är lämpliga för publicering i denna typ av databas, kontakta SciLifeLab Data Centre på datacentre@scilifelab.se eller besök vår supportsida.

Publicerade data vid generella datarepositorier

Figshare Covid-19 open research data

Zenodo Coronavirus Disease Research Community