Hoppa till innehållet

CRUSH Covid data och dashboard, Region Uppsala

Kommentar angående uppdateringar: Datauppdateringarna har pausats för sommaren och kommer att återupptas under hösten.

CRUSH Covid är ett samarbete mellan Region Uppsala och forskare från fem olika institutioner vid Uppsala universitet. Syftet med projektet är att kartlägga utbrott av covid-19 i Uppsala län och att bidra till att dämpa påverkan genom information till allmänheten. Information på CRUSH Covids dashboard uppdateras varje torsdag.

CRUSH Covid leds av Mats Martinell (universitetslektor vid Institutionen för folkhälso-och vårdvetenskap, Allmänmedicin och Preventivmedicin, Uppsala universitet) och Tove Fall (professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Molekylär epidemiologi, Uppsala universitet). Provtagningen på avloppsvatten stöds av SciLifeLab och Uppsala Vatten. Data modelleringen har anslag från Vinnova.

För frågor och feedback, kontakta Elin Clauson (elin.clauson@medsci.uu.se).

CRUSH Covid har etiskt tillstånd från Etikprövningsmyndigheten (DNR 2020-04210, 2020-06315 och 2020-06501).

CRUSH Covid
Uppsala University
Region Uppsala

Ladda ner CRUSH Covid data

Senast uppdaterad: .

Dashboard med interaktiv grafik och veckorapport

Klicka här för att se interaktiv grafik och veckorapport i ett nytt fönster.