Hoppa till innehållet

Snabbare forskning genom datadelning

Dashboards

Visualiseringar av datasets samt en översikt över pågående forskning kring en viss fråga. Se alla dashboards

Administrering av covid-19 vaccin

Folkhälsomyndigheten tillhandahåller data och information om covid-19 i Sverige. Visualiseringar visas på flera aspekter av vaccinationstäckningen, som täckning i olika län.

Avloppsvattensepidemiologiska analyser i Sverige

Monitorering av olika patogener i avloppsvatten kan vara ett effektivt sätt att förutse framtida virusutbrott. Denna dashboard innehåller data som ursprungligen samlats in av ett flertal olika forskargrupper runt om i Sverige.

Postcovid i Sverige

Socialstyrelsen delar öppna data om tillstånd efter covid-19 (postcovid). Här visar vi bland annat visualiseringar av data om symtom, vårdkontakter och geografisk spridning.

Provsamlingsregistret

Register över tillgängliga biobanks prover kopplade till covid-19. Om det svenska provsamlingsregistret


Om dataportalen

Den svenska dataportalen för Covid-19 & pandemisk beredskap tillhandahåller information, riktlinjer, verktyg och tjänster för att stödja forskare vid svenska lärosäten verksamma inom forskningsfältet pandemisk beredskap med data-relaterade frågor.

Portalen är involverad i ett flertal forskningsprojekt och initiativ. Den är den svenska noden i ett europeiskt nätverk av dataportaler som byggts upp kring European COVID-19 Data Platform. Portalen är idag en central del av SciLifeLabs forskningsprogram för pandemisk laboratorieberedskap (PLP), och en partner inom EU-projektet Horizon BY-COVID.

Portalen drivs av SciLifeLab Data Centre och partners. För mer information om portalen, och teamet bakom Portalen se här. Vi välkomnar förslag, kommentarer och bidrag från forskarsamhället. Ett nära samarbete med forskarsamhället är en viktig del av vårt arbete, den nybildade editorial committee är en del av denna utveckling. Som forskare kan du bidra på fler sätt till att utveckla Portalen, kontakta oss gärna!