Hoppa till innehållet

Snabbare forskning genom datadelning

Tävling: Återanvändning av covid-19 data och kod

Vem? Öppen för alla, både enskilda individer och grupper.
När? Skicka in ditt bidrag mellan den 15 maj och 15 september 2021.

Data i fokus

Nyhetsnotiser som lyfter fram delade forskningsdata eller data återanvändning. Se alla data i fokus

    Svensk översättning för de engelska texterna kommer inom kort.
The Swedish COVID-19 Data Portal one year on - focus on openly sharing data and code
The Swedish COVID-19 Data Portal one year on - focus on openly sharing data and code

2021-06-03

One year ago today, on June 3rd 2020, the Swedish COVID-19 Data Portal was launched and became the first national node of the European data sharing platform for COVID-19 research efforts. Here, we look back at the highlights over the last year.

Quantitative proteomic provides important knowledge about cellular response against SARS CoV-2
Quantitative proteomic provides important knowledge about cellular response against SARS CoV-2

2021-05-19

Saccon and colleagues studied changes in protein abundance caused by SARS-CoV-2 virus in susceptible cell lines using quantitative proteomics. All proteomics were made data openly available in different repositories.

Proteomic profiling in COVID-19 patients as biomarkers to monitor disease severity
Proteomic profiling in COVID-19 patients as biomarkers to monitor disease severity

2021-04-13

Recent study examined a large number of inflammatory, immune response, cardiovascular, and neurological markers in the blood of patients variously impacted by COVID-19. Data and analysis code were shared in public repositories.

Provsamlingsregistret

Register över tillgängliga biobanks prover kopplade till covid-19. Om det svenska provsamlingsregistret

Biobanker: 17
Provsamlingar: 30
Sample Collection Database

Forskningsprojekt

Översikt över pågående svenska forskningsprojekt och öppna utlysningar från anslagsgivare.

Sidorna visar nya dataset och visualiseringar av SARS-CoV-2 och covid-19 tester som utfört av ett antal olika faciliteter.

Skrolla grafen horisontellt för att se alla data.
Skrolla grafen horisontellt för att se alla data.
Skrolla grafen horisontellt för att se alla data.
Skrolla grafen horisontellt för att se alla data.
Skrolla grafen horisontellt för att se alla data.

Om dataportalen

Den svenska dataportalen för covid-19 tillhandahåller information, riktlinjer, verktyg och tjänster för att stödja forskare att använda svenska och europeiska tjänster för datadelning. Portalen är den svenska noden av-European COVID-19 Data Portal och drivs av SciLifeLab Data Centre och samarbetspartners. Förslag, ändringar och kommentarer är alltid välkomna.

Samarbetsprojekt

CRUSH Covid
CRUSH Covid kartlägger SARS-COV-2 utbrott i Region Uppsala genom att visualisera antal prover som tagits, antal positiva prover, geografisk distribution, åldersfördelning mm. Data över antal positiva fall i ett visst postnummerområde finns tillgängligt för datadelning och återanvändning av data.
CSSS samlar kontinuerligt in data om Covid-19 förekomste, symptom, och vaccinationer med hjälp av en smartphone app med över 200.000 användare i Sverige. Insamlade rådata kan görs tillgängliga för forskningsprojekt. Läs mer om projektet här.