Hoppa till innehållet

Snabbare forskning genom datadelning

Tävling: Återanvändning av covid-19 data och kod

Vem? Öppen för alla, både enskilda individer och grupper.
När? Skicka in ditt bidrag mellan den 15 maj och 5 december 2021.

Data i fokus

Nyhetsnotiser som lyfter fram delade forskningsdata eller data återanvändning. Se alla data i fokus

    Svensk översättning för de engelska texterna kommer inom kort.
Reliable profiling of IgG and IgM levels in home-sampled dried blood spots
Reliable profiling of IgG and IgM levels in home-sampled dried blood spots

2021-10-18

Roxhed et al. demonstrate how self sampling at home can be effective by profiling IgG and IgM levels against several versions of SARS-CoV-2 proteins (S, RBD, N) in home-sampled dried blood spots. Metadata records and the analysis scripts used for the article are shared.

Metabolic perturbation of SARS-CoV-2 as a potential future therapeutic target
Metabolic perturbation of SARS-CoV-2 as a potential future therapeutic target

2021-10-07

Krishnan et al. showed that the SARS-CoV-2 virus can use and rewire metabolic pathways to their benefit in replication. Their findings indicate that host metabolic perturbation could be an attractive strategy to limit replication. Code and data from the study have been shared pubicly.

Statistics, information, and research about Post COVID-19 condition in Sweden now available on the Portal
Statistics, information, and research about Post COVID-19 condition in Sweden now available on the Portal

2021-09-06

Today, for the first time, the Portal provides information and summary statistics to show the impact of ‘Post COVID-19 condition’ (‘Postcovid’ in Swedish) in Sweden, and the research underway. All data and code used on the page is publicly available.

Provsamlingsregistret

Register över tillgängliga biobanks prover kopplade till covid-19. Om det svenska provsamlingsregistret

Biobanker: 18
Provsamlingar: 35
Sample Collection Database

Forskningsprojekt

Översikt över pågående svenska forskningsprojekt och öppna utlysningar från anslagsgivare.

Sidorna visar nya dataset och visualiseringar av SARS-CoV-2 och covid-19 tester som utfört av ett antal olika faciliteter.

Skrolla grafen horisontellt för att se alla data.
Skrolla grafen horisontellt för att se alla data.
Skrolla grafen horisontellt för att se alla data.
Skrolla grafen horisontellt för att se alla data.

Om dataportalen

Den svenska dataportalen för covid-19 tillhandahåller information, riktlinjer, verktyg och tjänster för att stödja forskare att använda svenska och europeiska tjänster för datadelning. Portalen är den svenska noden av-European COVID-19 Data Portal och drivs av SciLifeLab Data Centre och samarbetspartners. Förslag, ändringar och kommentarer är alltid välkomna.

Samarbetsprojekt

CRUSH Covid
CRUSH Covid kartlägger SARS-COV-2 utbrott i Region Uppsala genom att visualisera antal prover som tagits, antal positiva prover, geografisk distribution, åldersfördelning mm. Data över antal positiva fall i ett visst postnummerområde finns tillgängligt för datadelning och återanvändning av data.
CSSS samlar kontinuerligt in data om Covid-19 förekomste, symptom, och vaccinationer med hjälp av en smartphone app med över 200.000 användare i Sverige. Insamlade rådata kan görs tillgängliga för forskningsprojekt. Läs mer om projektet här.