Hoppa till innehållet

Snabbare forskning genom datadelning

Data i fokus

Nyhetsnotiser som lyfter fram delade forskningsdata eller data återanvändning. Se alla data i fokus

    Svensk översättning för de engelska texterna kommer inom kort.
Proteomic profiling in COVID-19 patients as biomarkers to monitor disease severity
Proteomic profiling in COVID-19 patients as biomarkers to monitor disease severity

2021-04-13

Recent study examined a large number of inflammatory, immune response, cardiovascular, and neurological markers in the blood of patients variously impacted by COVID-19. Data and analysis code were shared in public repositories.

Swedish COVID-19 symptom data contribute to accelerating research about pandemic
Swedish COVID-19 symptom data contribute to accelerating research about pandemic

2021-03-29

COVID Symptom Study Sweden collects data through a smartphone app to investigate prevalence, risk factors, and symptoms associated with COVID-19. To date, over 200.000 volunteers have enrolled in the study.

SARS-CoV-2 wastewater data from cities across Sweden now available
SARS-CoV-2 wastewater data from cities across Sweden now available

2021-03-16

The Swedish COVID-19 Data Portal is launching a section with wastewater epidemiology data. Weekly data from Uppsala, Stockholm, Umeå, and Örebro is presented in graphs and available for download.

Provsamlingsregistret

Register över tillgängliga biobanks prover kopplade till covid-19. Om det svenska provsamlingsregistret

Biobanker: 16
Provsamlingar: 28
Sample Collection Database

Forskningsprojekt

Översikt över pågående svenska forskningsprojekt och öppna utlysningar från anslagsgivare.

Sidorna visar nya dataset och visualiseringar av SARS-CoV-2 och covid-19 tester som utfört av ett antal olika faciliteter.

Skrolla grafen horisontellt för att se alla data.
Skrolla grafen horisontellt för att se alla data.
Skrolla grafen horisontellt för att se alla data.
Skrolla grafen horisontellt för att se alla data.
Skrolla grafen horisontellt för att se alla data.

Om dataportalen

Den svenska dataportalen för covid-19 tillhandahåller information, riktlinjer, verktyg och tjänster för att stödja forskare att använda svenska och europeiska tjänster för datadelning. Portalen är den svenska noden av-European COVID-19 Data Portal och drivs av SciLifeLab Data Centre och samarbetspartners. Förslag, ändringar och kommentarer är alltid välkomna.

Samarbetsprojekt

CRUSH Covid
CRUSH Covid kartlägger SARS-COV-2 utbrott i Region Uppsala genom att visualisera antal prover som tagits, antal positiva prover, geografisk distribution, åldersfördelning mm. Data över antal positiva fall i ett visst postnummerområde finns tillgängligt för datadelning och återanvändning av data.
CSSS samlar kontinuerligt in data om Covid-19 förekomste, symptom, och vaccinationer med hjälp av en smartphone app med över 200.000 användare i Sverige. Insamlade rådata kan görs tillgängliga för forskningsprojekt. Läs mer om projektet här.