Hoppa till innehållet

Snabbare forskning genom datadelning

Provsamlingsregistret

Register över tillgängliga biobanks prover kopplade till covid-19. Om det svenska provsamlingsregistret

Biobanker: 18
Provsamlingar: 35
Sample Collection Database

Dashboards

Visualiseringar av datasets samt en översikt över pågående forskning kring en viss fråga. Se alla dashboards

Skrolla grafen horisontellt för att se alla data.
Mängd SARS-CoV-2 virus i avloppsvatten från svenska städer

Please note: In the graphs related to wastewater below, we display only a recent snapshot of wastewater data. Please go to our wastewater dashboard for a complete view of the data available.

Stockholm
Skrolla grafen horisontellt för att se alla data.
Malmö
Skrolla grafen horisontellt för att se alla data.
Uppsala
Skrolla grafen horisontellt för att se alla data.
Skrolla grafen horisontellt för att se alla data.
Skrolla grafen horisontellt för att se alla data.
Skrolla grafen horisontellt för att se alla data.

Om dataportalen

Den Svenska Dataportalen för Covid-19 & Pandemisk Beredskap tillhandahåller information, riktlinjer, verktyg och tjänster för att stödja forskare vid svenska lärosäten verksamma inom forskningsfältet pandemisk beredskap med datarelaterade frågor. Dataportalen drivs av SciLifeLab Data Centre och samarbetspartners. Förslag, ändringar och kommentarer är alltid välkomna.