Hoppa till innehållet

Snabbare forskning genom datadelning

Vi arbetar med att bredda Portalens inriktning att inkludera alla forskningsområden kopplade till pandemisk beredskap.
Vissa av Portalens sektioner har redan uppdaterats medan andra kommer uppdateras snarast.

Data i fokus

Nyhetsnotiser som lyfter fram delade forskningsdata eller data återanvändning. Endast tillgängliga på engelska

Provsamlingsregistret

Register över tillgängliga biobanks prover kopplade till covid-19. Om det svenska provsamlingsregistret

Biobanker: 18
Provsamlingar: 35
Sample Collection Database

Forskningsprojekt

Översikt över pågående svenska forskningsprojekt och öppna utlysningar från anslagsgivare.

Sidorna visar nya dataset och visualiseringar av SARS-CoV-2 och covid-19 tester som utfört av ett antal olika faciliteter.

Skrolla grafen horisontellt för att se alla data.
Stockholm
Skrolla grafen horisontellt för att se alla data.
Malmö
Skrolla grafen horisontellt för att se alla data.
Uppsala
Skrolla grafen horisontellt för att se alla data.
Skrolla grafen horisontellt för att se alla data.
Skrolla grafen horisontellt för att se alla data.

Om dataportalen

Den svenska dataportalen för covid-19 tillhandahåller information, riktlinjer, verktyg och tjänster för att stödja forskare att använda svenska och europeiska tjänster för datadelning. Portalen är den svenska noden av-European COVID-19 Data Portal och drivs av SciLifeLab Data Centre och samarbetspartners. Förslag, ändringar och kommentarer är alltid välkomna.

Samarbetsprojekt

CRUSH Covid
CRUSH Covid kartlägger SARS-COV-2 utbrott i Region Uppsala genom att visualisera antal prover som tagits, antal positiva prover, geografisk distribution, åldersfördelning mm. Data över antal positiva fall i ett visst postnummerområde finns tillgängligt för datadelning och återanvändning av data.
CSSS samlar kontinuerligt in data om Covid-19 förekomste, symptom, och vaccinationer med hjälp av en smartphone app med över 200.000 användare i Sverige. Insamlade rådata kan görs tillgängliga för forskningsprojekt. Läs mer om projektet här.