Hoppa till innehållet

Snabbare forskning genom datadelning

Provsamlingsregistret

Register över tillgängliga biobanks prover kopplade till covid-19. Om det svenska provsamlingsregistret

Dashboards

Visualiseringar av datasets samt en översikt över pågående forskning kring en viss fråga. Se alla dashboards

Skrolla grafen horisontellt för att se alla data.
Mängd SARS-CoV-2 virus i avloppsvatten från svenska städer

Please note: In the graphs related to wastewater below, we display only a recent snapshot of wastewater data. Please go to our wastewater dashboard for a complete view of the data available.

Stockholm
Skrolla grafen horisontellt för att se alla data.
Malmö
Skrolla grafen horisontellt för att se alla data.
Uppsala
Skrolla grafen horisontellt för att se alla data.
Skrolla grafen horisontellt för att se alla data.
Skrolla grafen horisontellt för att se alla data.
Skrolla grafen horisontellt för att se alla data.

Om dataportalen

Den svenska dataportalen för Covid-19 & pandemisk beredskap tillhandahåller information, riktlinjer, verktyg och tjänster för att stödja forskare vid svenska lärosäten verksamma inom forskningsfältet pandemisk beredskap med data-relaterade frågor.

Portalen är involverad i ett flertal forskningsprojekt och initiativ. Den är den svenska noden i ett europeiskt nätverk av dataportaler som byggts upp kring European COVID-19 Data Platform. Portalen är idag en central del av SciLifeLabs forskningsprogram för pandemisk laboratorieberedskap (PLP), och en partner inom EU-projektet Horizon BY-COVID.

Portalen drivs av SciLifeLab Data Centre och partners. För mer information om portalen, och teamet bakom Portalen se denna sida. Vi välkomnar bidrag och innehåll från forskarsamhället, en Editorial Committee kommer snart att etableras för att ökat community engagement med forskarsamhället. Som forskare kan du bidra på olika sätt till att utveckla Portalen, kontakta oss gärna!